Orașul trebuie să fie dezvoltat pentru oameni.

Orașul trebuie să fie dezvoltat pentru oameni.

Avem legi, hotărâri, planuri, strategii, normative pentru accesibilizare. Dar le avem în teorie, pentru că ele sunt ținute într-un dosar, puse într-un sertar și uitate. Pentru că în realitate, autorităţile par incapabile să găsească soluţii sau să aplice legea. E timpul ca acest lucru să se schimbe.  Orașul trebuie să fie dezvoltat pentru oameni, nu mașini. În cazul persoanelor cu dizabilităţi, neasigurarea unor spaţii urbane accesibile înseamnă obligarea acestora să rămână captive în propriile locuinţe.

La dezbaterea bugetului sectorului 3 consilierii USR Sector 3 au inițiat un amendament prin care au luat 1,200,000 euro de la lucrările de pavelare și l-au alocat accesibilizării urbane a aleilor pietonale.

Amendamentul a fost aprobat de Consiliul Local Sectorul 3. Vom urmări ca investițiile ce se vor face să respecte normativul 51 de accesibilizare urbană.

Normele privind accesibilizarea spațiului urban le regăsim în prevederile Normativului 51/2012 (Revizuire NP 051/2000) privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap.

Articolul 7 din legea 448/ 2006 precizeză că:
(1) Promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor cu handicap revin, în principal, autorităţilor administraţiei publice locale unde îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap şi, în subsidiar, respectiv complementar, autorităţilor administraţiei publice centrale, societăţii civile şi familiei sau reprezentantului legal al persoanei cu handicap.
(2) În baza principiului egalizării şanselor, autorităţile publice competente au obligaţia să asigure resursele financiare necesare şi să ia măsuri specifice pentru ca persoanele cu handicap să aibă acces nemijlocit şi neîngrădit la servicii.