Consiliul Local Sector 3

Narcisa Gutium

Narcisa Gutium

 • Comisia Învățământ, activități științifice. cultură, sport și tineret
 • Comisia Protecția mediului, sănătate, salubritate si control
Ana Galbenu

Ana Galbenu

 • Comisia Servicii publice, comerț, prestări servicii
 • Comisia Protecția mediului, sănătate, salubritate si control
 • Comisia Rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatelem ONG-uri, agenți economici si alte organizatii precum si relații cu mass-media
Liviu Malureanu

Liviu Malureanu

 • Comisia Studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe
 • Comisia Servicii publice, comerț, prestări servicii
 • Comisia Rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatelem ONG-uri, agenți economici si alte organizatii precum si relații cu mass-media
Mircea Galbenu

Mircea Galbenu

 • Comisia Studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe
 • Comisia Rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatelem ONG-uri, agenți economici si alte organizatii precum si relații cu mass-media
Ionut Moldoveanu

Ionut Moldoveanu

 • Comisia Administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement.
 • Comisia Învătământ, activități științifice, cultură, culte, sport si tineret.
Cezar Iacob

Cezar Iacob

 • Comisia Organizare si dezvoltare urbanistică. fond locativ si arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice
 • Comisia Învățământ, activități științifice. cultură, sport și tineret
 • Comisia Administrație publică locală, jurdică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor
Costin Dumitru

Costin Dumitru

 • Comisia Servicii publice, comerț, prestări servicii
 • Comisia Administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement
 • Comisia Organizare si dezvoltare urbanistică. fond locativ si arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice
Stelian Ene

Stelian Ene

 • Comisia Administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement
 • Comisia Organizare si dezvoltare urbanistică. fond locativ si arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice
 • Comisia Administrație publică locală, jurdică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor