Informare

privind condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal de către

Partidului Uniunea Salvați România

Versiunea 4.1 din 17 februarie 2022

 1. Date despre operatorul de date

 

PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA este un partid politic înscris la poziția 125 în Registrul Partidelor Politice din România, cu sediul în București, Sos. Kiseleff nr. 55, Vila 4, Sector 1, Cod de Identificare Fiscală 36420951, cont bancar RO44 BTRL RONC RT04 7877 7964 deschis la Banca Transilvania e-mail [email protected], website www.usr.ro, (denumit în continuare “USR”).

 

USR are calitatea de operator de date cu caracter personal în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în sensul Regulamentului UE nr. 2016/679 și al Legii nr. 190/2018.

 

Începând cu data de 16.04.2021 Partidul PLUS (Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate), partid politic înființat potrivit legii a fuzionat prin absorbție cu Partidul USR.

 

USR se angajează sa respecte drepturile si libertățile persoanelor fizice si se angajează sa protejeze confidențialitatea cu privire la datele cu caracter personal ale membrilor de partid, simpatizanților, susținătorilor, votanților, alegatorilor, donatorilor, persoanelor cu drept de vot aflate pe listele electorale, precum si a oricăror categorii de persoane fizice ale căror date personale le prelucram in scopul realizării obiectivelor.

 

In afara de aceasta nota de informare generala, Partidul Uniunea Salvați Romania mai are si note specifice de informare generala privind datele cu caracter personal pentru alte domenii, cum ar fi de ex. cea pentru resurse umane și personal.

 

Partidul se angajează să implementeze și să adopte principiile enunțate în aceasta nota de informare a membrilor si simpatizanților săi.

 

Această nota de informare generala a fost publicată și conține informațiile prevăzute de prevederile articolelor 13 și 14 din RGPD.

 

Această nota de informare generala poate suferi modificări/actualizări.

 1. Informații de contact

 

Dacă aveți întrebări despre această notificare sau pentru mai multe informații despre modul în care utilizăm datele dvs. sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs., puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la:

 

DPO USR:

București, Șos. Kiseleff nr. 55, Vila 4, Sector 1

Email: [email protected]

 1. Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucram

 

Datele cu caracter personal sunt datele care duc la identificarea persoanei vizate (persoanei fizice). Acestea pot fi date furnizate direct de dumneavoastră (ex: nume, prenume, localitate) sau date pe care le colectăm indirect (ex: adresa IP) sau date ce sunt rezultate in urma colaborării directe.

 

Datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt cele furnizate de dumneavoastră prin înregistrarea prin intermediul www.usr.ro, precum:

 

Categorie date personale De ce solicitam aceasta categorie de date? Text de lege care obliga USR la prelucrarea datelor (obligație legală prevăzută în legislația UE sau în legislația națională) Articol Statut care permite USR prelucrarea datelor (obligatie statutara) Text GDPR temei legal
Nume Prenume 1. interes legitim- identificarea membrului , mentinerea si administrarea bazelor de date 2. obligatia legala referitoare la finantarea activitatii partidelor politice In scopul indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina partidelor politice de Legea 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale  si, respectiv art. 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale din 13.01.2016 1. art. 6 (1) lit. e) RGPD; 2. art. 6 (1) lit. c) RGPD
Adresa de domiciliu/resedinta numele străzii, numărul, orașul, sat, comuna, județul, codul poștal, țara 1. obligatie legala verificarea ca cetatenii UE au domiciliul pe teritoriul Romaniei  2. interes legitim – alocarea de activitati teritoriale si proiecte in aria de domiciliu/resedinta In scopul indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina partidelor politice de Legea 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale  si, respectiv art. 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale din 13.01.2016 art. 7 alin. 1 art. 6 (1) lit. c) RGPD
Numar de telefon interes legitim – comunicare si mentinerea contactului permanent cu partidul art. 6 (1) lit. e) RGPD
Adresa de email interes legitim – comunicare si mentinerea contactului permanent cu partidul art. 6 (1) lit. e) RGPD
Tipul și id-ul de messenger pe care-l folosiți (facebook, skype, whatsapp) interes legitim  – comunicare si mentinerea contactului permanent cu partidul art. 6 (1) lit. e) RGPD
CI seria si numar obligatia legala referitoare la finantarea activitatii partidelor politice In scopul indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina partidelor politice de Legea 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale  si, respectiv art. 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale din 13.01.2016 art. 6 (1) lit. c) RGPD
CNP identificare plati cotizatie membru – raportare AEP
Sexul obligatie legala – reprezentare de gen pentru combaterea discriminarii de gen OG nr. 137/2000 art. 6 (1) lit. c) RGPD
Data nașterii 1. interes legitim – identificare membrului; 2. obligatia legala referitoare la finantarea activitatii partidelor politice In scopul indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina partidelor politice de Legea 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale  si, respectiv art. 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale din 13.01.2016 1. art. 6 (1) lit. e) RGPD; 2. art. 6 (1) lit. c) RGPD
Naționalitatea obligatie legala – combaterea discriminarii, verificarea membrilor
Experiența profesională interes legitim – identificarea domeniilor de competenta in care persoana respectiva poate furniza expertiza art. 6 (1) lit. e) RGPD
Studii interes legitim  – identificarea domeniilor de competenta in care persoana respectiva poate furniza expertiza art. 6 (1) lit. e) RGPD
Experiența / activitatea politică interes legitim – in vederea acordarii derogarii privind analiza criteriilor de admitere in partid art. 6 (1) lit. e) RGPD
Domenii de interes interes legitim – repartizare pe domenii de interes in cadrul partidului art. 6 (1) lit. e) RGPD
Pasiuni interes legitim – repartizare pe domenii de interes in cadrul partidului art. 6 (1) lit. e) RGPD
Apartenența la asociații profesionale interes legitim – identificarea domeniilor de competenta in care persoana respectiva poate furniza expertiza art. 6 (1) lit. c) RGPD; art. 6 (1) lit. e) RGPD
Cetatenia cerinta legala si statutara – verificarea daca solicitantul este cetatean roman sau cetatean UE cu domiciliul in Romania art. 1 si art 6 Legea 14/2003 art.7 (1), 8(4) art. 6 (1) lit. c) RGPD
Semnatura interes legitim – privind asumarea declaratiei pe propria raspundere si veridicitatea informatiilor oferite art. 6 (1) lit. e) RGPD
Daca are drept de vot (nu i-a fost supendat etc.) obligatie legala – verificare daca solicitantul are dreptul de a deveni membru al partidului politic; art. 1 si art 6 Legea 14/2003 art. 6 (1) lit. c) RGPD
Apartententa la organizatii obligatie legala – verificare daca solicitantul are dreptul de a deveni membru al partidului politic, respectiv nu ii este interzisă prin lege asocierea politică; art.7 legea 14/2003 art. 6 (1) lit. c) RGPD
 1. Scopul colectării datelor cu caracter personal

 

 

Prelucram datele   cu caracter personal in considerarea calitatii dumneavoastra de membru sau de sutinator al partidului, respectiv semnatar al initiativelor cetatenesti (ex. referendum)

Temeiurile legale in baza carora prelucrăm datele dvs. sunt:

 • Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini desfășurate în interes public (art. 6 alin. 1 lit. e RGDP ) respectiv acele activități care servesc unei sarcini desfășurate în interes public respectiv realizării obiectivelor prevăzute de dreptul constituțional, dreptul public sau contribuie la pluralismul politic, la formarea opiniei publice
 • Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Statut
 • Când este necesară pentru îndeplinirea obiectivelor statutare la care toți membrii au aderat la înscriere (art. 6 alin. 1 lit. e RGDP )
 • Când este obligatia noastră legală ( art. 6 alin. 1 lit. c RGDP )
 • Când avem un interes legitim (temei legal interes legitim 6. alin. 1 lit. f).
 • Când beneficiem de consimțământul dvs. (art. 6 alin. 1 lit. a RGDP )

 

Datele personale cu caracter special beneficiază de o protecție suplimentară conform legii.

 

Datele personale sensibile sunt informațiile despre opinia politică, rasa, etnia, orientarea sexuală, viața sexuală, convingerile religioase sau filozofice, cazierul judiciar, apartenența la sindicat. De exemplu putem prelucra date cu caracter  personal cuprinse in cazierul judiciar atunci când partidul selectează candidați pentru nominalizările din partea partidului pentru diverse funcții din cadrul diverselor instituții publice, prefecturi, agenții, primării etc.

 

Aceste date fac parte dintr-o „categorie specială” conform legislației privind protecția datelor și vom prelucra aceste date numai acolo unde avem un temei legal pentru a face acest lucru.

 

Activitatea partidului politic în ansamblul ei este considerată de lege ca fiind o activitate de interes public și, prin urmare, ni se permite să prelucrăm date cu caracter personal în măsura în care sunt necesare în scopurile activității noastre in domeniul politic fără consimțământul expres al persoanei vizate, dar cu condiția să se prevadă garanțiile corespunzătoare, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 190/2018. Aderarea la obiectivele partidului prin completarea și semnarea cererii și a formularului de înscriere reprezintă angajamentul aplicatului de a participa în mod activ la activitatea organizației, iar prelucrarea informațiilor furnizate liber se va face în acord cu obiectivele partidului.

 

 1. Cum utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a le utiliza în scopul activităților noastre ca partid politic, așa cum este definit in Statutul USR, conform deciziilor organelor interne  (ex. Biroul National)  privind conformarea la GRGPD , a regulamentelor si procedurilor interne de functionare și a prezentei note de informare.

 1. Analiza datelor solicitanților și validarea acestora

 

Partidul Uniunea Salvați România folosește analiza datelor pentru a-și îndeplini obiectivele propuse si a-și folosi cât mai eficient resursele.

 

Partidul Uniunea Salvați România folosește unele date pe care le colectăm despre dvs. pentru a face o verificare/validare și încadrare a celor mai potrivite persoane pentru diverse posturi si poziții atât din cadrul Partidului Uniunea Salvați România cât și pentru funcțiile publice pentru care partidul poate face numiri și /sau propuneri.

Uneori folosim mijloace diverse aplicații/sisteme pentru a analiza această varietate de date care ne sunt furnizate de membrii înșiși și a le culege (uneori denumite „profilare”) în următoarele scopuri:

 • pentru a decide dacă vă trimitem materialele noastre de campanie sau materiale despre cum puteți sprijini partidul.
 • pentru a identifica persoanele țintă pentru anumite funcții și atribuții
 • pentru a identifica persoanele țintă pentru anumite sarcini
 • pentru a solicita sprijin financiar prin donații, cotizații etc.

 

dar decizia finala rămâne întotdeauna umană (comisie desemnata, departament recrutare, etc).

 

Exemple de categorii de date pe care le analizăm de obicei sunt: apartenența politică, opiniile și preferințele politice, atitudinile, caracteristicile geo-demografice și socio-economice.

 

Realizăm aceste analize deoarece avem un interes legitim de a identifica potențialii membri și candidați ai Partidului pentru diverse funcții si poziții interne in cadrul partidului sau externe.

 

În cazul în care crearea de profiluri procesează date de categorie specială referitoare la opinia dvs. politică, considerăm că acest lucru este necesar în scopul activităților noastre politice și, prin urmare, este permis în conformitate cu art. 9 alin. (2) lit. (g) GDPR – interes public substanțial  si Legea nr. 190/2018.

 

Apreciem că evaluările și încadrarea realizată și deciziile pe care partidul le ia pe baza acestora nu vă afectează în vreun fel în mod semnificativ.

 

De asemenea, ne puteți contacta oricând și vă puteți exercita dreptul de a vă opune și ne puteți cere să nu prelucrăm informațiile dvs. personale în acest scop.

 1. Sursa datelor cu caracter personal

Colectăm datele dumneavoastră personale din următoarele surse:

 1. Furnizate în mod direct de dumneavoastră:
 • personal când vorbiți cu unul dintre reprezentanții sau voluntarii noștri
 • pe hârtie  – dacă ne scrieți sau dacă utilizați un formular pe hârtie
 • digital, cum ar fi dacă completați un formular pe un site web sau interacționați online cu partidul prin intermediul site-urilor web sau al platformelor de socializare
 • când participați la activitățile specifice partidului atât la nivel central cât și la nivel local
 • când realizați tranzacții financiare in calitate de membru (ex. plata cotizației,   donații  etc)
 1. În mod indirect:
 • platforme de socializare (de exemplu, când postați pe Facebook sau Instagram etc)
 • înregistrări sau surse publice, informații disponibile publicului.
 • sistem de supraveghere video (CCTV) dacă intrați în sediul central al partidului sau unul dintre sediile teritoriale
 • înregistrări audio-video ale ședințelor partidului sau filialelor partidului ținute online (de exemplu, Zoom, Teams, Skype, Meet, etc)
 • posta/firma de curierat
 1. Partajarea/ transferul datelor cu caracter personal

 

 1. In interiorul partidului pentru gestionarea proceselor organizaționale:

Partidul Uniunea Salvați Romania are un interes public să partajeze anumite date cu caracter personal și să le punem la dispoziția Partidului de la nivel local la nivel național sau invers, de la nivel național la nivel local, atunci când este necesar pentru campaniile noastre sau pentru alte activități ale partidului politic.

Dacă se face o sesizare conform Statutului si reglementărilor interne ale Partidului, atunci datele cu caracter personal pot fi partajate cu organele partidului si persoane care au atribuții in acest sens.‍

 1. În exteriorul partidului conform cerințelor legale:

Exista situații in care avem obligația legala a transmiterii datelor colectate către autoritati guvernamentale cum ar fi Autoritatea Electorala Permanenta, Curtea de conturi, Birourile electorale, etc.

Facem mentiunea ca datele dumneavoastra personale pot fi facute publice de catre AEP in temeiul obligatiilor legale privind publicarea pe site-ul institutiei a persoanelor care au facut donatii , au platit cotizatii sau au acordat imprumuturi partidului precum si a nivelului acestor finantari.

De exemplu, dacă faceți o donație către filiala partidului din care faceți parte, aceste date cu caracter personal vor fi raportate către sediul central, astfel încât să poată fi înregistrate și raportate de către AEP.

 

 1. In exteriorul partidului pe baza interesului legitim al organizării operaționale a partidului:

 

Uneori, in activitatea noastră curenta este necesar să vă dezvaluim  datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte a acestora, fie în cadrul Partidului, fie catre furnizorii noștri de servicii (ex. avocați, contabili, experți, operatori de telefonie, voluntari, curieri, tipografii, reprezentanții aleși, candidați, etc).

Datele sunt partajate numai când avem un motiv, iar legea ne permite acest lucru in baza unui interes legitim si a obiectivelor Statutare adoptate de membri la înscrierea in partid.

În cazul în care utilizăm un împuternicit, respectiv o entitate care prelucrează date în numele nostru și sub instrucțiunile noastre, ne asigurăm că această prelucrare se face pe baza unui acord de prelucrare a datelor prin care vor folosi datele numai în scopurile pentru care au fost furnizate și vor lua măsurile necesare pentru a asigura securitatea acestora.

 

Partidul Uniunea Salvați Romania nu va vinde sau transfera niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal către alte entități ce nu sunt parte din procesul operațional intern.

Partidul face eforturi pentru a utiliza aplicații si   pentru a menține informațiile in Spațiului Economic European. In acest sens, unul dintre proiectele relevante este E-USR.ro – o platforma dezvoltata in mod special de către organizație. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate doar în vederea îndeplinirii scopurilor prevăzute în prezenta politică privind protecția datelor.

 

Pentru o transparenta totala, vă supunem atenției furnizorii cei mai importanți la această dată:

a) 3DNA, asigura utilizare platformei Nation Builder, cu scopul asigurãrii activitãților și operațiunilor USR, susținãtorilor și a potențialilor susținãtori. Aceasta platforma este găzduita in Statele Unite ale Americii. (informații detaliate se pot regãsi aici).

b)  Microsoft, de la care folosim platforma Office365 (informații detaliate aici), cu scopul asigurãrii colaborãrii si comunicãrii prin mijloace electronice, toate datele fiind gãzduite in serverele din Europa.

c) Google Analytics pentru a ne ajuta sã înțelegem și sã utilizãm mai bine www.usrplus.ro și www.usr.ro. (Detalii aici).

d) Hubspot, utilizat in scopul păstrării registrului membrilor www.hubspot.com

 

Pentru a ne asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate, platformele și serviciile digitale pe care le contractăm își asuma respectarea  măsurilor tehnice și organizatorice de protecția datelor și impunem existenta clauzelor contractuale standard recomandate de EDPB (informații generale aici sau aici) sau garanții suficiente că datele dumneavoastră sunt prelucrate în siguranță și doar în condițiile pe care le stabilim de comun acord.

 1. În eventualitatea folosirii altor furnizori din Romania/Europa, garantăm că există un proces de evaluare a riscului și de verificare periodică a respectării masurilor tehnice și organizatorice care să ducă la o conformare deplina din punct de vedere al securității, confidențialității si cerințelor GDPR.
 1. Retenția datelor dumneavoastră cu caracter personal

 

Revizuim în mod constant datele cu caracter personal pe care le deținem și luăm în considerare în mod regulat relevanța și nevoia noastră de a le păstra. Folosim mai mulți factori pentru a ne determina perioadele de păstrare.

 

Factorii pe care îi luăm în considerare la stabilirea perioadelor de păstrare a datelor cu caracter personal sunt:

 • Perioadele de păstrare prevăzute de lege – de exemplu, partidul are obligația legală de a păstra informațiile financiare pe o perioadă de 5 ani,
 • Scopul pentru care au fost furnizate sau obținute datele cu caracter personal;
 • Prevederile Statutare;
 • Interesele noastre legitime

 

Vom prelucra datele cu caracter personal până la momentul la care se termină perioada legală de păstrare ori perioada de păstrare declarată sau până la momentul la care se solicită ștergerea acestora, conform prevederilor legale aplicabile.

 

Pentru datele cu caracter personal pentru care nu există o perioadă de păstrare legal stabilită, declarăm că datele cu caracter personal vor fi șterse dupa o perioada de 5 ani de la încetarea calității de membru, dacă persoana vizata nu a devenit simpatizant al partidului.

In cazul persoanelor vizate – vizitatori site, durata pastrarii datelor personale este asigurata de informatiile de tip cookies mentionate in nota de informare de cookies.

 

Pentru categoria persoanei vizate – sustinator, perioada de retentie este de 5 ani.

 1. Securitatea datelor

 

Pentru protejarea și securitatea datelor cu caracter personal folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate.

Printre acestea menționăm: programe de securitate, inclusiv firewall-uri, acces restricționat la bazele de date pe baza de user si parola, instituirea de proceduri pentru a ne asigura că sistemele și bazele de date din hârtie și computer sunt protejate împotriva divulgării, utilizării, pierderii și deteriorării neautorizate.

 

Folosim furnizori de servicii doar în cazul în care suntem convinși că oferă securitate adecvată pentru datele dumneavoastră cu caracter personal.

 1. Drepturile dumneavoastră în domeniul datelor cu caracter personal

 

Puteți exercita oricare dintre aceste drepturi ale persoanei vizate contactând responsabilul nostru cu protecția datelor

 

Drepturi Descriere
Dreptul de a fi informat Aveți dreptul de a fi informat cu privire la colectarea și utilizarea datelor dvs. personale. Partidul Uniunea Salvați Romania vă aduce la cunoștință prin notificări de informare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Este posibil să nu furnizăm informații de confidențialitate atunci când aveți deja astfel de informații sau ar presupune un efort disproporționat pentru a furniza astfel de informații.

Dreptul de acces Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem.
Dreptul de rectificare a datelor dumneavoastră Aveți dreptul de a solicita corectarea informațiilor incorecte sau incomplete pe care le deținem despre dvs.
Dreptul de a fi uitat În anumite circumstanțe puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal pe care le deținem. Există unele date cu caracter personal care trebuie păstrate conform obligațiilor noastre legale și alte date cu caracter personal pentru care putem avea un interes legitim să le păstrăm.
Dreptul la restricționarea prelucrării Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când contestați exactitatea datelor sau când datele au fost prelucrate în mod ilegal.
Dreptul la portabilitatea datelor Aveți dreptul de a transfera datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem către o organizație terță parte și puteți solicita să le furnizăm într-un format care poate fi citit automat.
Dreptul de a se opune prelucrării Aveți dreptul absolut de a vă opune utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru marketing direct, inclusiv profilarea în scopuri de marketing direct.

Dacă prelucrăm datele dvs. pe baza „intereselor legitime” sau „a unei sarcini desfășurate în interes public”, atunci aveți dreptul să vă opuneți a vă folosi datele în acest mod.

Acest drept nu este absolut și putem continua să prelucrăm datele dacă putem demonstra temeiuri legitime convingătoare pentru prelucrare.

Luarea deciziilor individuale automatizate, inclusiv profilarea Putem folosi programe de calculator pentru a lua decizii sau pentru a crea un profil despre dumneavoastră. Aveți dreptul de a nu fi supus unei astfel de decizii sau a profilării respective în cazul în care aceasta vă creează consecințe semnificative.
Dreptul de a formula plângeri sau acțiuni Dacă sunteți nemulțumit de modul în care am prelucrat datele dumneavoastră cu caracter personal atunci aveți dreptul de a vă plânge la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecata.

 1. Formularea unei plângeri

 

Dacă după ce ați adresat solicitarea către operator, utilizând ca date de contact: DPO USR, București, Șos. Kiseleff nr. 55, Vila 4, Sector 1, Email: [email protected]sunteți nemulțumit de răspunsul primit referitor la modul în care sunt prelucrate datele dvs., atunci aveți dreptul să vă adresați la:

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

[email protected]

+40 318.059.211+40 318.059.212

 

 

Prezenta nota de informare (versiunea 4.1/17 februarie 2022) poate suferi modificări sau actualizări, periodic ori de cate ori consideram necesar, întotdeauna cea mai recenta versiune fiind disponibila pe site-ul nostru www.usrplus.ro