Să le scriem autorităților până ne aud!

Să le scriem autorităților până ne aud!

În Sectorul 3 spațiile verzi dintre blocuri se micșorează pe zi ce trece. Dacă sesizați lucrări ce afectează spațiul verde nu rămâneți indiferenți. Având în vedere că primarul si autoritațile locale sunt mult mai sensibile la sesizările cetățenilor, vă recomandăm să luați următoarele acțiuni:

1. Să apelați și să depuneți o sesizare către Poliția Locală Sector 3-Disciplina în construcți pentru lipsa panoului de informare și a avizelor de mediu și să cereți verificarea avizelor de mediu
021 9543 protectiamediulu[email protected] și [email protected]
2. Să depuneți o sesizare către Garda de Mediu si la Comisiariatul de Mediu București
https://www.gnm.ro/sitenou/sugesti_prim.php[email protected], [email protected] 
3. Să depuneți o sesizare către Primăria Municipiului Bucureșți- Direcția de Mediu
http://www.pmb.ro/contact/petiție/petiție.php
5. Să depuneți o cerere în baza Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public pentru a obține următoarele informații și documente:
a. numărul autorizației/avizului de construire, data când a fost eliberată și o copie a acesteia
b. copie după proiectul tehnic al lucrării și devizul de lucrări
c. numele firmei care efectuează lucrările
d. costul lucrărilor
e. copie după avizul Direcției de Mediu a Primăriei Capitalei
[email protected]; [email protected]
După expirarea celor 30 de zile, puteți acționa în instanță primăria pentru a obține informațiile de la punctul 5.
După ce ați trimis toate sesizările, păstrați numărul de înregistrare de la fiecare sesizare.


Baza legală:
Conform OUG nr. 195/2005 privind protectia a mediului, se interzice schimbarea destinatiei spatiilor verzi – fie acestea declarate ca atare (încadrate ca parcuri, gradini etc.), fie ca sunt terenuri amenajate in fapt ca spatii verzi.

Conform art. 71 din OUG nr. 195/2005
(1)Schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare în documentatiile de urbanism, reducerea suprafetelor acestora ori stramutarea lor este interzisa, indiferent de regimul juridic al acestora.
(2)Actele administrative sau juridice emise ori încheiate cu nerespectarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absoluta.
Singura exceptie de la interdictia impusa de OUG nr. 195/2005 este prevazuta de art. 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor

Conform Legii 24/2007
Art. 4 j)spaţii verzi aferente locuinţelor de tip condominiu – spaţii verzi formate dintr-un cadru vegetal, amplasate adiacent blocurilor de locuinţe de tip condominiu, cu rol estetic şi de protecţie, de ameliorare a climatului şi a calităţii aerului;
Articolul 13 (2) Instituţiile de ordine publică sunt obligate să acorde ajutorul solicitat de proprietarii şi administratorii spaţiilor verzi în vederea prevenirii şi combaterii acţiunilor ilicite de deteriorare sau distrugere a obiectivelor şi vegetaţiei din spaţiile verzi.

Art. 18 din Legea nr. 24/2007
(1)Raspunderea pentru reducerea suprafetelor spatiilor verzi revine autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si tuturor persoanelor fizice si juridice.
(5)Este interzisa schimbarea destinatiei, reducerea suprafetelor ori stramutarea spatiilor verzi definite de prezenta lege.
(7)Prin exceptie de la prevederile alin. (5), se pot amplasa pe un spatiu verde: alei pietonale, mobilier urban, amenajari pentru sport, joc si odihna, constructii pentru expozitii si activitati culturale, constructii usoare cu caracter provizoriu pentru activitati de comert si alimentatie publica, grupuri sanitare, spatii pentru întretinere, dar numai în baza unei documentatii de urbanism pentru întreaga suprafata a spatiului verde si cu obligatia ca suprafata cumulata a acestor obiective sa nu depaseasca 10% din suprafata totala a spatiului verde.

Ordinul nr. 63/1998 privind obligația afișării la loc vizibil a panoului de identificare a investiției
Art. 1. -Toate șantierele de construcții vor fi obligate să afișeze la loc vizibil, pe toată perioada lucrărilor, un panou de identificare
Art. 3. – Neafișarea panoului de identificare se va sancționa cu sistarea imediată a lucrărilor.