Sesizare pentru stații de autobuz degradate

Adrese de contact:

Model de sesizare:

Subsemnatul … [nume și prenume], domiciliat în … [domiciliul], în temeiul Ordonanței nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă aduc la cunoștință următoarele:

Stația de autobuz/tramvai … [numele stației și linia deservită] de pe strada … [numele străzii] se află într-o stare avansată de degradare, iar

  • refugiul și trotuarul sunt sparte,  
  • în staţie sunt gropi,  
  • geamurile copertinei din stație sunt murdare și pline de resturi de afișe,
  • nu există bănci în stație.

 

[Poză]

Vă solicit ca, în termenul legal, să îmi comunicați, la această adresa de email, numarul de înregistrare și modul de soluționare a petiției.