Alexandru Sava

Alexandru Sava

Consilier Local USR Sector 3

  • Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor
  • Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, fond locativ și arhitectură (președinte)
  • Comisia de fonduri europene, relații internaționale, strategii de dezvoltare durabilă și digitalizare
Andrei-Daniel Rigu

Andrei-Daniel Rigu

Lucian Nicu

Lucian Nicu

Oana Marciana Özmen

Oana Marciana Özmen

Mircea Galbenu

Mircea Galbenu