Alexandru Sava

Alexandru Sava

Consilier Local USR Sector 3

  • Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor
  • Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, fond locativ și arhitectură (președinte)
  • Comisia de fonduri europene, relații internaționale, strategii de dezvoltare durabilă și digitalizare
Lucian Nicu

Lucian Nicu

Rodica David

Rodica David

Bogdan Popovici

Bogdan Popovici

Ionuț Aruxandei

Ionuț Aruxandei

Vicepreședinte Filiala Locală