Sesizare pentru străzi/trotuare neamenajate

Adrese contact:

Model de sesizare:

Subsemnatul … [nume și prenume], domiciliat în … [domiciliul], în temeiul Ordonanței nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă aduc la cunoștință următoarele:

  • Strada… [numele străzii] se află într-o stare avansată de degradare, este neasfaltată și plină de gropi.
  • Trotuarul de pe strada … [numele străzii] se află într-o stare avansată de degradare, este neasfaltat și plin de gropi.

[Poză și opțional link Googlemaps]

Vă solicit ca, în termenul legal, să îmi comunicați, la această adresă de email, numărul de înregistrare și modul de soluționare a petiției.