Sesizare pentru străzi murdare sau cu gunoaie pe jos

Adrese contact:

Subsemnatul … [nume și prenume], domiciliat în … [domiciliul], în temeiul Ordonanței nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă aduc la cunoștință următoarele:

  • Pe strada … [numele străzii] sunt multe gunoaie pe jos/coșuri de gunoi negolite.
  • Strada … [numele străzii] este murdară.

[Poză și opțional link Googlemaps]

Vă solicit ca, în termenul legal, să îmi comunicați, la această adresă de email, numărul de înregistrare și modul de soluționare a petiției.