Lucian Nicu

Lucian Nicu

Consilier Local USR Sector 3

  • Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor (secretar)
  • Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, fond locativ și arhitectură
Alina Pop

Alina Pop

Oana Marciana Özmen

Oana Marciana Özmen

Denisa Neagu

Denisa Neagu

Mircea Galbenu

Mircea Galbenu