Lucian Nicu

Lucian Nicu

Consilier Local USR Sector 3

  • Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor (secretar)
  • Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, fond locativ și arhitectură
Ionuț Aruxandei

Ionuț Aruxandei

Vicepreședinte Filiala Locală
Augustin Szocs

Augustin Szocs

Corina Nita

Corina Nita

Vicepreședinte Filiala Locală
Eugen Matei

Eugen Matei