Lucian Nicu

Lucian Nicu

Consilier Local USR Sector 3

  • Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor (secretar)
  • Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, fond locativ și arhitectură
Andrei-Daniel Rigu

Andrei-Daniel Rigu

Alina Pop

Alina Pop

Vicepreședinte Filiala Locală
Cristian Nedelcu

Cristian Nedelcu

Marin Dascălu

Marin Dascălu